Egenkontrol

Som de første i vores branche har Hahnemanns Køkken droppet papirskemaerne til fordel for et egenkontrolsystem baseret på en håndholdt computer eller mobiltelefon (PDA).

Håndholdt fødevaresikkerhed

Hahnemanns Køkkens egenkontrolsystem er udviklet af Dokon og leveret af Diversey, der også rådgiver om det. Det er et brugervenligt, webbaseret system, der kører på en mobil enhed under navnet Edoc.

Hahnemanns Køkken har været med i udviklingen af systemet og har testet det i fuld skala. Fordelen er, at systemet viser de kontroller, der skal tages på dagen. Det er ikke muligt at glemme eller springe over uden at man bliver gjort opmærksom på det.

Man kan skrive detaljer ind om de enkelte kontroller og derved vise, at der er taget stilling til fejl og uregelmæssigheder, som systemet har registreret.

Systemet logger de enkelte kontroller tidsmæssigt. Det gør det umuligt at manipulere.

Der er vejledning til hvert enkelt punkt i egenkontrollen omkring fx rengøring og modtagelsestemperatur.

Fleksibilitet

Kontrolpunkterne tilpasses løbende, når lovgivning eller fysiske forhold ændrer sig. Det er derfor ikke nødvendigt at udskifte skemaer i papirmapper, hvilket giver færre muligheder for fejl.

Kontrolinformationerne bearbejdes statistisk. Afvigelser og manglende kontroller rapporteres til administrator.

Der er også mulighed for at give Levnedsmiddelkontrollen direkte adgang til rapporterne via nettet.

Kvalitetskontrol

Den oprindelige mening med at indføre egenkontrol var at finde kritiske kontrolpunkter ved hjælp af en risikoanalyse (såkaldt HACCP). Dermed kan ikke bare fødevaresikkerhed men også kvalitet i kantinedriften forbedres markant og antallet af fejl nedbringes.

Det er vores erfaring, at Edoc ændrer det daglige arbejde med egenkontrol fra sur pligt til en central del af virksomhedens kvalitetskontrol.

Hahnemanns Køkken bruger også systemet til at registrere sygefravær og -årsag, leverandørernes leveringssikkerhed og -tidspunkter, kuvertantal og andre emner, der er vigtige for kantinernes drift.

Vi er glade for at arbejde med systemet og har kun fået positive tilbagemeldinger fra fødevaremyndighederne, når de har været på besøg.

Til forsiden…