Reduceret madspild

Hahnemanns Køkkens målsætning for madspild er max 5%. Det er IKKE ret meget. Fakta er, at det ligger væsentligt over, dog stadig under 10%. Vores egenkontrolprogram måler det seks gange om året.

Vi måler en dags spild, og vi måler, hvor meget af den tilberedte mad, der smides ud ved slutningen af frokosten. Desuden måler vi på, hvor meget, der kasseres på anden vis, og som kunne have været spist. Hovedformålet er ikke at kontrollere mængder, men at blive klogere. Resultaterne drøftes med køkkengruppen, og sammen udvikler vi nye arbejdsprocesser, der nedsætter spildet.

Vores politik er at bruge det, vi har tilovers fra dagen før. Det er ikke levninger, men overskud lige til at bruge igen, som tilfører dagens buffet variation.

Til forsiden…